Правосъдието се осъществява в името на народа

 • Приоритет в работата на Районен съд - Балчик е да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Независимата съдебна власт придава стабилност, ненакърнимост и справедливост за всеки.
 • Нашата основна цел е да придобием характеристиките на модел на съд, отговарящ на изискванията на Европейския съюз.
 • Със създаването на тази интернет страница се надяваме да бъдем ценен източник на информация, свързана с работата на администрацията и услугите на Районен съд - Балчик.
IMG_3816.pngIMG_3815.pngIMG_3824.pngIMG_3838.pngIMG_3848.png

Банкови сметки

 • За държавни такси:  BG60 CECB 9790 31G3 0625 00
 • За вещи лица: BG67 CECB 9790 33G3 0625 00
 • Съдебно изпълнителна служба: BG67 CECB 9790 33G3 0625 00
 • BIC код : CECBBGSF
 • Банка: „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна..

За държавни такси, глоби и разноски в полза на РС-Балчик потребителите на съдебни  услуги могат да ползват  постерминалните устройства в съда.

 

РС-Балчик уведомява потребителите на съдебни услуги, че от 01.06.2017 г. могат да ползват постерминалните устройства, не само за държавни такси, а и за глоби и разноски в полза на съда.

 • Адрес: гр.Балчик, ул."Стара планина" № 2, п.к. 9600
 • Факс администрация: 0579 97842
 • Факс деловодство: 0579 97843
 • E-mail: balchik_rs@abv.bg
 • E-mail за призовки и съобщения по ГПК : rsb_delovodstvo@abv.bg
 • ... за повече информация в раздел Контакти.