ОПРЕДЕЛЕНИЕ

..................                       16.01.2018 г.                            гр.Балчик

Балчишкият районен съд                         граждански състав

На шестнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Велчева

Секретар:

Прокурор: без

Като разгледа докладваното от районен съдия Ивелина Велчева

Гр.дело № 761 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Съдът с разпореждане от 29.11.2017 г. е оставил без движение производството по делото, като е указал на ищеца да като посочи адрес за призоваване на ищеца и втория и третия ответници; да изложи фактите и обстоятелствата, обуславящи основанието на иска за прогласяване на нищожност на сделката; словесно да изрази искането си по евентуалния иск; да посочи цена на исковете, да представи вносна бележка за платена държавна такса върху цената на иска; да впише исковата молба, да подпише исковата молба, респ. да представи надлежно адвокатско пълномощно.

Съдът е уведомил ищеца, че при неизпълнение, ще прекрати производството по делото.

Разпореждането е поставено на определеното място на 16.10.2017 г. и връчено на адв.А. на 12.12.2017 г.

До настоящия момент в регистратурата на съда не е постъпила молба, с която ищецът да изправя констатираните нередовности, поради което и на осн.чл.129 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА гр.д. №761/2017 г. по описа на Районен съд - Балчик.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Добрич в едноседмичен срок от връчването му.