Правосъдието се осъществява в името на народа

 • Приоритет в работата на Районен съд - Балчик е да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Независимата съдебна власт придава стабилност, ненакърнимост и справедливост за всеки.
 • Нашата основна цел е да придобием характеристиките на модел на съд, отговарящ на изискванията на Европейския съюз.
 • Със създаването на тази интернет страница се надяваме да бъдем ценен източник на информация, свързана с работата на администрацията и услугите на Районен съд - Балчик.
IMG_3816.pngIMG_3815.pngIMG_3824.pngIMG_3838.pngIMG_3848.png

Банкови сметки

 • За държавни такси:  BG60 CECB 9790 31G3 0625 00
 • За вещи лица и гаранции: BG67 CECB 9790 33G3 0625 00
 • Съдебно изпълнителна служба: BG67 CECB 9790 33G3 0625 00
 • BIC код : CECBBGSF
 • Банка: „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна..

Районен съд - Балчик уведомява потребителите на съдебни услуги, че могат да ползват ПОС терминалните устройства за плащане на държавни такси (вкл. свидетелство за съдимост), глоби и разноски в полза на съда, както и да внасят депозити по граждански, наказателни и изпълнителни дела за гаранции, за вещи лица, за  особени представители и за свидетели.

Уважаеми Медиатори,
Уведомяваме Ви, че на 2 октомври 2018 г. от 10 ч. в сградата на Районен съд Балчик ще се проведе работна среща с г-жа Henna Luomaranta -Tuukkanenсемеен съдия и медиатор от Република Финландия.
Целта на срещата е споделяне на опит между медиаторите от двете държави, взаимстване на идеи и практики с оглед популяризирането и прила-гането на процедурата по МЕДИАЦИЯ.
Каним Ви да присъствате на свободната дискусия и да споделите Вашия опит.
Молим, всеки желаещ да потвърди участието си до 12.00 ч. на  25.09.2018 г. на тел. 0887 598 143.
 
От ръководството на Районен съд-Балчик
 • Адрес: гр.Балчик, ул."Стара планина" № 2, п.к. 9600
 • Факс администрация: 0579 97842
 • Факс деловодство: 0579 97843
 • E-mail: balchik_rs@abv.bg
 • E-mail за призовки и съобщения по ГПК : rsb_delovodstvo@abv.bg
 • E-mail Съдебно изпълнителна служба bonen2011@gmail.com
 • ... за повече информация в раздел Контакти icon-27click.png