Съдебни помагала

  • Помагалото за вещи лица обобщава полезни практики и модели за ефективна работа, които от една страна да снабдят съдиите с техники за управление на делото по повод вещите лица, а от друга - да предоставят отговор и указания към вещите лица по повод най-честите им затруднения.

 

Връзки