Публични продажби

 
На тази страница се публикуват всички обявления за имоти, моторни превозни средства и имущество.
 
 

ИМОТИ 

Изпълнително дело №
Тип
Площ
Адрес

Начална цена (лв.)

ДСИ

Публикувана на

Срок

Обявяване на

Сканирано обявление

83/2019 
поземлен имот, нива трета категория  3 333 кв.м землище на с.Змеево, общ.Балчик, обл.Добрич 6 400.00 Т. Бонев  27.09.2019  11.10.2019 г. - 11.11.2019 г.  12.11.2019 г. от 11,15 часа   83_2019.pdf

МПС

Изпълнително дело №

  Марка/Модел      

Тип

Населено място

Начална цена (лв.)

ДСИ

Публикувана на

Срок

Обявяване на

Сканирано обявление

 
 
 
                 

ИМУЩЕСТВО

Изпълнително дело №

Имущество

Тип на търга

Място на провеждане

Начална цена (лв.)

ДСИ

Публикувана на

Срок

Обявяване на

Сканирано обявление