Публични продажби

 
На тази страница се публикуват всички обявления за имоти, моторни превозни средства и имущество.
 
 

ИМОТИ 

Изпълнително дело №
Тип
Площ
Населено място
Адрес

Начална цена (лв.)

ДСИ

Публикувана на

Срок

Обявяване на

Сканирано обявление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПС

Изпълнително дело №

Марка/Модел

Тип

Населено място

Начална цена (лв.)

ДСИ

Публикувана на

Срок

Обявяване на

Сканирано обявление

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМУЩЕСТВО

Изпълнително дело №

Имущество

Тип на търга

Място на провеждане

Начална цена (лв.)

ДСИ

Публикувана на

Срок

Обявяване на

Сканирано обявление