Публични продажби

 
На тази страница се публикуват всички обявления за имоти, моторни превозни средства и имущество.
 
 

ИМОТИ 

Изпълнително дело №
Тип
Площ
Адрес

Начална цена (лв.)

ДСИ

Публикувана на

Срок

Обявяване на

Сканирано обявление

 
117/2018 
 
поземлен имот - нива  1/45 ид.ч. от 8730.00 кв.м.

 м-ст "Шосето за Добрич вдясно", землище гр. Балчик

 403.52 лв Т. Бонев  10.04.2019  17.05.2019 - 17.06.2019  18.07.2019 от 11.30 часа 
117/2018 
поземлен имот - нива  1/45 ид.ч. от 11270.00 кв.м.  м-ст "Мирьов кайряк", землище гр. Балчик 520.92 лв  Т. Бонев  10.04.2019 17.05.2019 - 17.06.2019 18.07.2019 от 11.00 часа 117_2018_2.pdf 

МПС

Изпълнително дело №

  Марка/Модел      

Тип

Населено място

Начална цена (лв.)

ДСИ

Публикувана на

Срок

Обявяване на

Сканирано обявление

 
56/2015 
 
 1/2 ИД.ЧАСТ ОТ РЕНО ЕСПЕЙС  ДК№ТХ8174ХС
 
1/2 ИД.ЧАСТ ОТ СИТРОЕН  БЕРЛИНГО  ДК№ТХ2256НХ
 
1/2 ИД.ЧАСТ ОТ МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР ДК№ТХ2997КХ
 лек автомобил
  1.  гр. Балчик
700.00
 
 
 
 
620.00
 
 
 
 
2 456.00
 Т. Бонев
 24.04.2019 17.05.2019 -    17.06.2019
18.06.2019 от 

ИМУЩЕСТВО

Изпълнително дело №

Имущество

Тип на търга

Място на провеждане

Начална цена (лв.)

ДСИ

Публикувана на

Срок

Обявяване на

Сканирано обявление